Suomi | In English | Tekstiversio | Tekstin koko
Käynnissä olevat projektit
  »  Käynnissä olevat projektit
  »  Arkisto

Käynnissä olevat projektit

Elinvoimainen taajama

Täytyy - Täydentäen toimivaa

MuuPa - Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut

* * *

Elinvoimainen taajama

Koordinaattori:  Aalto-yliopisto

Yhteistyökumppanit ja rahoitus:
Harjavalta, Keuruu, Kurikka, Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Pertunmaa, Ympäristöministeriö, ARA 

Aikataulu: 2018 - 2020 

Elinvoimainen taajama -hankkeen tarkoituksena on väestöltään vähenevien kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukeminen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä palvelurakenne, jossa olemassa olevien resurssien, palveluiden ja infrastruktuurin, yhteiskäyttöisyyttä kehitetään paikallisista lähtökohdista. 

 

Loppuraportti:
Taegen, J., Verma, I. & Arpiainen, L. (2020) Taajamien kehittäminen väestöltään vähenevissä kunnissa : Elinvoimainen taajama -hanke. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020/21. 

Osaraportti:
Taegen, J.(toim.) Verma, I., Leppänen, S., Merinen, J. ja Nykänen, P. 2019. Elinvoimainen taajama: Työpaperi / 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus. Aalto-yliopiston julkaisusarja Taide+Muotoilu+Arkkitehtuuri, 3/2019

Verma, I. (toim.), Taegen, J.; Vauramo, E. & Leppänen, S. 2019. Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 2 - ”Kaveria ei jätetä”, Case Keuruu. Aalto-yliopiston julkaisusarja Taide+Muotoilu+Arkkitehtuuri, 5/2019

Valmistuneet opinnäyteyöt

Joensuu, M. 2020. Yhteyksiä – ikäystävällisen puiston ideasuunnitelma Kurikan jokirantapuistoon. Diplomityö Maisema-arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin laitos. 

Löytönen, L. 2020.  Harjavallan keskustan resurssiviisas kehittämissuunnitelma. Diplomityö Arkkitehtuurin laitos.

Väisänen, R. 2020. Kohti kestäviä yhdyskuntarakenteita – resilienssin suuntaviivat väestöltään vähenevillä seuduilla. Diplomityö Arkkitehtuurin laitos  

Leppänen, S. 2019. Kutistuvasta kestäväksi. Keuruun keskustan elävöittäminen rakennussuunnittelun avulla. Diplomityö Arkkitehtuurin laitos. 

Nykänen, M.P. 2019. "Kyläkeskus"-konsepti kuntakeskusten kehittämiseksi. Pertunmaan kirkonkylän kehittämissuunnitelma. Diplomityö Arkkitehtuurin laitos 

* * *

Täydentäen toimivaa (Täytyy)

Koordinaattori: Porvoon kaupunki

Yhteistyökumppanit:
Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos, Sotera Instituutti
Lapinjärven kunta
Savitaipale, EKSOTE
Aikataulu: 2016 - 2018
Rahoitus: STM Kärkihanke

Hankkeen tavotteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja vanhuspalveluiden kehittämiseski pienissä taajamissa. Konsortion jäsenillä on luottamus siihen, että yhdistämällä tutkimuksellinen osaaminen ja tieto konkreettisiin kehityskohteisiin löydetään sellainen yhdistelmä eri keinoja, joilla haasteisiin voidaan
menestyksellisesti vastata.

Lähtökohtana ei ole kaiken nykyisen korvaaminen jollakin täysin uudella, vaan se, että täydentämällä nykyisiä toimintamalleja ja fyysisen ympäristön ratkaisuja oikein kohdennetuilla yhdensuuntaisilla toimenpiteillä, saadaan aikaan uudenlainen kokonaisuus, jossa palvelut ja ympäristö yhdistyvät toimivalla, ikääntyneitä ihmisiä paremmin palvelevalla tavalla.
Päämääränä on turvata ikääntyneen väestön elämänlaatu kohdentamalla resursseja
järkevästi ja tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisuutena sektorikohtaisen ajattelun
sijaan. Tämä avaa mahdollisuuden löytää kansantaloudellisesti kestävämpiä
vaihtoehtoja nyt käytössä oleville malleille.

Tuloksena on palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan.

Julkaisu:

Partanen, M. ja Lehtovaara, M. (toim.). 2019. Täydentäen toimivaa Asumisen ja palveluiden yhdistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:38

Klemetz, M. ja Vauramo, E. (toim.). 2019. TÄYTYY -hanke - Ikääntyneiden asuin- ja palveluympäristö, arviointiesimerkeinä Lapinjärvi ja Savitaipale

Täytyy-hankkeen loppuseminaarin 22.11.2018 aineisto:
STM Kärkihankeet tulokset ja puheenvuorot: Täydentäen toimivaa 

STM Webinaari 11.12.2018:
Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen

Podcast: Pirjo Sanaksenaho (Aalto-yliopisto) ja Tiina Heikka (Lapinjärven kunta). 2019. Entä jos palvelutalot korvattaisiin moderneilla mummonmökeillä?

 

* * *

Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut (MuuPa)

Koordinaattori: Aalto-yliopisto: Arkkitehtuurin laitos

Yhteistyökumppanit:

Kunnat: Lapinjärvi, Suupohjan kuntayhtymä, Inari, Kaksineuvoinen
Kaupungit: Tampere, Vantaa, Porvoo, Raisio, Rauma Sairaanhoitopiirit: Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala
Yritykset: Suomen Fysiogeriatria, HUR Oy, Auron Oy
Säätiöt ja yhdistykset: Betesda-Säätiö, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto Muut: ARA

Aikataulu: 2016 - 2017

Tiivistelmä:

Suomessa ja Länsi-Euroopassa ollaan yhteisen haasteen edessä; on selvää, ettei ikääntyvä yhteiskunta selviä kasvavasta palvelutarpeesta nykyisellä palvelurakenteella. Tarvitaan tehokkaampi lähipalvelu- ja yhdyskuntarakenne, joka tukee ikääntyvän asukkaan omia voimavaroja ja osallisuutta.  Vanhuspalvelurakennetta tutkitaan ja kehitetään hankkeessa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera Instituutti ja konsortioon kuuluu yhteensä n. 20 julkista tahoa ja yksityistä yritystä.

Muuttuva-yhteiskunta – Muuttuvat palvelut on kehitys- ja tutkimusprojekti, joka tähtää vanhuspalvelurakenteen osaamisen keskittämiseen ja kehittämiseen. Hanke sisältää kansainvälisen visio-osuuden, jossa etsitään nykyisen tuotantolähtöisen mallin sijasta uutta kestävää palvelukeskeistä rakennetta ja selviämispolkua johtavien Euroopan maiden kanssa. Hankkeessa kehitetään samanaikaisesti Suomeen kunta- ja kaupunkikohtaisia konkreettisia kehitysprojekteja, joissa sovelletaan ja edelleen kehitetään visiota. Hankkeen tavoitteena on taajamien ja niiden keskusta-alueiden uudistaminen hyvinvointikeskus- ja palvelukorttelikonsepteja kehittäen. Projekti suuntautuu erityisesti lähipalvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.

Julkaisut:

Verma, I.(toim.); Kurkela, T.; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. 2017.  Palvelukortteli. Konseptin kuvaus ja soveltaminen erilaisiin taajamiin. Ympäritöministeriön raportteja 3/2017 Linkki (pdf)

Taegen, J.; Verma, I. Sanaksenaho, P. 2018. Taajamasta palvelutaajamaksi. Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushanke. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Linkki (pdf)

Vauramo, E.; Ranta, S. Taegen, J. & Verma, I. 2018.   Sote-palvelut muuttuvat uudistuksesta huolimatta. Konsortiotyön tulokset ja kehittämisehdotukset 2015 - 2017. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 2018. (Linkki pdf)
aalto_en_logoAALTO/SOTERA
PL 3100
00076 Aalto
Otaniementie 14, ESPOO
Puh. (09) 47001
Email: etunimi.sukunimi@aalto.fi
Copyright 2018 Sotera.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.sotera.fi  www.aalto.fi
logo_hema